HORARIS:

Dia 7 d’Octubre, de 10:00 a 20:00h amb accés exclusiu a professionals acreditats.

Dia 8 d’Octubre, de 10:00 a 20:00h amb accés obert també a públic.

Preu d’entrada: 5 euros (visitant no professional).

  

HORARIOS:

Dia 7 de Octubre, de 10:00 a 20:00h con acceso exclusivo a profesionales acreditados.

Dia 8 de Octubre, de 10:00 a 20:00h con acceso abierto tambien al público.

Precio de entrada: 5 euros (visitante no profesional).

 

HOURS:

October 7, from 10:00 a.m. to 8:00 p.m. with exclusive access to accredited professionals.

October 8th, from 10:00 a.m. to 8:00 p.m. with open access also to the public.

Entry price: 5 euros (non-professional visitor).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPAIJOIA és una trobada centrada en el sector de la joieria i basada en l'exposició i el negoci. En aquesta Setena Edició l'esdeveniment es tornarà a envoltar de l'entorn majestuós de les Reials Drassanes de Barcelona, tornant a la seva essència per contribuir al realç del producte i donant-li un valor afegit.

ESPAIJOIA es un encuentro centrado en el sector de la joyería y basado en la exposición y el negocio. En esta Séptima Edición el acontecimiento se volverá a rodear del entorno majestuoso de las Reials Drassanes de Barcelona, volviendo a su esencia para contribuir al realce del producto y dándole un valor añadido.

ESPAIJOIA is a meeting focused on the jewelry industry and based on the exhibition and the business. In this Seventh Edition, the event will be surrounded by the majestic setting of the Drassanes Reials of Barcelona, returning to its essence to contribute to the enhancement of the product and giving it an added value.


Edicions Anteriors · Ediciones Anteriores · Past Editions